HR | EN

Gdje smoGradski muzej Karlovac
Strossmayerov trg 7
47000 Karlovac
tel: +385 (0) 47 615 980
fax: +385 (0) 47 615 981
e-mail: info@gmk.hr

Galerija „Vjekoslav Karas“
Ljudevita Šestića 3
47000 Karlovac
tel: +385 (0) 47 615 980
fax: +385 (0) 47 615 981
e-mail: info@gmk.hr

Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj
Turanj 2
tel: +385 (0) 47 615 980
fax: +385 (0) 47 615 981
e-mail: info.gmk.hr

Stari grad Dubovac
Zagrad-Gaj 5
tel: +385 (0) 47 615 980
fax: +385 (0) 47 615 981
e-mail: info@gmk.hr

Memorijalna kuća obitelji Ribar
Vukmanić
tel: +385 (0) 47 615 980
fax: +385 (0) 47 615 981
e-mail: info@gmk.hr